Copyright & privacy

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, geluiden, (handels)namen, logo's, zijn eigendom van ŠKODA en in licentie bij Pon's Automobielhandel. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van ŠKODA. Houd er rekening mee dat ŠKODA onbevoegd gebruik zal vervolgen.

Trademarks
ŠKODA, het ŠKODA logo, het ŠKODA wapen, ŠKODA Design, ŠKODA Centrum, Citigo, Fabia, Rapid, Roomster, Yeti, Octavia en Superb zijn geregistreerde handelsnamen van ŠKODA.


Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens
Pon’s Automobielhandel B.V. (Pon) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Pon houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pon gevestigd te Leusden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
Om uw bestelling op correcte wijze te verwerken verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Betaalgegevens
  • IP-adres
  • E-mail adres
  • Kenteken

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt persoonlijke gegevens ook in uw account inzien.

Tijdens het bestelproces en invullen van formulieren wordt er altijd gebruik gemaakt  van een beveiligde SSL-verbinden. Zo worden uw gegevens op een veilige manier verwerkt.

Pon legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Pon afneemt of anderszins contact heeft met Pon. Pon gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten. Indien u toestemming geeft dan zal Pon u op de hoogte houden van haar nieuwe producten en diensten. Ook kan Pon, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Pon rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u dit melden www.skoda.nl/afmelden.

E-mailadres
Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door ŠKODA worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten. In ieder e-mail neemt ŠKODA een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken via www.skoda.nl/afmelden.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Pon's Automobielhandel, t.a.v. Klantenservice, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort.

Wijzigingen
Pon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Pon.

LEUSDEN, 2017